Nr. doc.

Titlu Dispoziție

Dată Publicare

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

134  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna septembrie 2022 22.09.2022

Duicu Iustin

Individual Descarca
121  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna august 2022 25.08.2022

Duicu Iustin

Individual Descarca
106  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna iulie 2022 22.07.2022

Duicu Iustin

Individual Descarca
104  Acordare stimulent educațional sub forma de tichete sociale pentru grădiniță 06.07.2022 

 Duicu Iustin

Individual  
103  Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată domnului Toșu Constantin 06.07.2022  Duicu Iustin  Individual  
102  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 06.07.2022  Duicu Iustin  Individual   
101  Reluarea plății și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată domnului Geonea Viorel 04.07.2022  Duicu Iustin  Individual   
100  Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Văduva Maria 04.07.2022  Duicu Iustin  Individual   
99  Modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Toșu Constantin 04.07.2022  Duicu Iustin  Individual   
98  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Tănasie Ioan 04.07.2022  Duicu Iustin  Individual   
97  Modificarea duratei contractului individual de muncă al doamnei Raicu Valentina, asistent personal al persoanei cu handicap grav Jianu Elena.  08.06.2022 Duicu Iustin  Individual   
96  Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință ordinară pe luna iunie 2022 22.06.2022 Duicu Iustin  Normativ Descarca
95  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Vlădescu Traian, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
94  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată doamnei Stama Etelca, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
93  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Toșu Constantin, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
92  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Catana Ilie, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
91  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Toșu Elisaveta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
90  Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Văduva Claudia-Ana-Maria  02.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
89  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Olteanu Adrian  02.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
88  Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Tofan Mihaela  02.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
87  Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei Văduva Claudia-Ana-Maria  02.06.2022  Duicu Iustin  Individual   
86  Aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță  funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Glăvile, județul Vâlcea  02.06.2022 Duicu Iustin  Normativ Descarca
85  Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință ordinară pe luna mai 2022  25.05.2022 Duicu Iustin  Normativ Descarca
84  Desemnarea împuternicitului Primarului pentru constatarea contravențiilor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare 23.05.2022 Duicu Iustin  Individual   
83  Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință extraordinară pe luna mai 2022 12.05.2022  Duicu Iustin  Normativ Descarca
82  Incetarea dreptului la  suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri și  la suplimentul pentru energie 10.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
81  Acordarea unui ajutor  reprezentând o parte din cheltuielile ocazionate de  înmormântarea numitei Toșu Ioana, persoană din familia beneficiară de ajutor social 10.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
80  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată doamnei Tănasie Sabina, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
79  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Popa Gheorghe, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
78  Acordarea lunară a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Scrieciu Eufemia, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea        05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
77  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Merloi Viorel 05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
76  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Trănescu Ion 05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
75  Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Măroiu Ilie  05.05.2022  Duicu Iustin  Individual   
74  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință extraordinară de îndată pe luna aprilie 2022  20.04.2022  Duicu Iustin  Normativ Descarca 
73  Incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței ,  la suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri și  la suplimentul pentru energie  şi stabilirea debitului reprezentând  sumă plătită necuvenit cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinţei 13.04.2022   Duicu Iustin  Individual   
72  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna aprilie 2022 13.04.2022   Duicu Iustin  Normativ Descarca
71  Modificarea temeiului juridic invocat în preambulul Dispozițiilor primarului nr.62/30.03.2022, 63/30.03.2022 și 66/31.03.2022 13.04.2022 
Duicu Iustin  Individual   
70  Desemnarea funcționarului care se va ocupa de aplicarea Legii nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole  situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001  privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri  proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului" 08.04.2022  Duicu Iustin  Individual Descarca
69  Acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile ocazionate de înmormântarea numitului Măroiu Ilie, beneficiar de ajutor social 08.04.2022  Duicu Iustin  Individual   
68  Rectificarea actului de căsătorie nr. 1 din 22 ianuarie 1993, exemplarele I și II înregistrat la primăria comunei Glăvile, județul Vâlcea 05.04.2022  Duicu Iustin  Individual   
67  Acordarea lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Bălan Georgeta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 01.04.2022  Duicu Iustin  Individual   
66  Privind modificarea cuantumului  alocatiei pentru susținerea familiei; 31.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
65  Constituirea Comisiei de primire fizică a bunului imobil prevăzut în Protocolul privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și uat Comuna Glăvile, județul Vâlcea;  31.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
64  Incetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei acordată doamnei Bărănescu Mirela; 30.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
63  Incetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei acordată doamnei Crețu Mariana Ramona; 30.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
62  Modificarea cuantumului ajutorului social;  30.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
61  Incetarea contractului individual de muncă al doamnei Lungan Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Lungan Constandin;  29.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
60  Majorarea cu 10% a salariului de bază lunar acordat domnișoarei Dobrițoiu Maria Eleonora, având funcţia contractuală de execuţie deadministrator IT, gradaţia 2,   ca urmare a exercitării activității de control financiar preventiv   25.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
59  Majorarea cu 10% a salariului de bază lunar acordat doamnei Popescu Cornelia, având funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul  II, gradaţia 2,   ca urmare a exercitării activității de control financiar preventiv  25.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
58  Exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Glăvile, județul Vâlcea  22.03.2022 Duicu Iustin  Normativ Descarca 
57  Stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Glăvile, județul Vâlcea   17.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
56  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Nastalin Maria  10.03.2022 Duicu Iustin  Individual   
55  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Barcan Maria  10.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
54  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Cedică Maria  10.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
53  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Mitrache Ion  10.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
52  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Stama Virgil   10.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
51  Incetarea plății  indemnizaţiei  de  însoţitor acordată domnului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
50  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Rădulescu Margareta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
49  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Petre Nicolae, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
48  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
47  Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Trănescu Ion 03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
46  Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Merloi Viorel 03.03.2022   Duicu Iustin  Individual   
45  Acordarea dreptului la ajutor social doamnei Văduva Maria 03.03.2022  Duicu Iustin  Individual   
44  Aprobarea listei  locațiilor pentru autorecenzare asistată și a programului de lucru la Recensământul Populației și Locuințelor pentru comuna Glăvile, județul Vâlcea   01.03.2022 Duicu Iustin  Normativ Descarca
43  Incetarea plății indemnizației de însoțitor acordată doamnei Vlăduț Marieta-Irina, turore al minorului |Vlăduț Andrei-Ianis, copil cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  28.02.2022 Duicu Iustin  Individual   
42  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna martie 2022   25.02.2022 Duicu Iustin  Normativ  
41  Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnului Petre Andrei, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor necalificat I, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
40  Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnului Amza  Petre-Nicolae, având funcţia contractuală de execuţie de guard, gradaţia 4, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
39  Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnișoarei Dobrițoiu Maria  Eleonora, având  funcția contractuală de execuție de administrator RECL, gradaţia 3, începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
38  Stabilirea salariului de bază lunar acordat  doamnei Florica Daniela, având funcția contractuală de execuție de manager RECL (referent II) , gradaţia 5,  începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
37  Stabilirea salariului de bază lunar acordat doamnei Popescu Cornelia, având funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul  II, gradaţia 2,  începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
36  Stabilirea salariului de bază lunar acordat doamnei Viezure Elena, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
35  Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Sîrboiu Marin, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
34  Stabilirea salariului de bază lunar  al doamnei Bulacu Olguța, având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
33  Reorganizarea Comisiei Comunale pentru Recensământul Populației și Locuințelor la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea.  15.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
32  Constituirea  Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei   Glăvile, județul Vâlcea  11.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
31  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Predescu Constantin  11.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
30  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Florica Dumitru  11.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
29  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna februarie 2022;  08.02.2022  Duicu Iustin  Normativ Descarca 
28  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Zugrăvescu Elvira, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Trușcă Valentin, gradaţia 4 începând cu data de 1 ianuarie 2022.  01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
27  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Roman Lucia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Roman Silviu, gradaţia 2 începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
26  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Raicu Valentina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Jianu Elena, gradaţia 4, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
25  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Popa Flori -Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Diaconu Maria, gradaţia 1, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
24  Stabilirea salariului de bază acordat domnului Nastalin Ion având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Nastalin Dumitru, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
23  Incetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordată domnului Porojnicu Marian 01.02.2022  Duicu Iustin  Individual   
22  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Tănasie Vasile Sorin   01.02.2022  Duicu Iustin Individual   
21  Modificarea cuantumului sjutorului social acordat doamnei Purdă Lucia   01.02.2022 Duicu Iustin  Individual   
20  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Lungan Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lungan Constandin, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022   Duicu Iustin Individual   
19  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Dobrițoiu Ileana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Scrieciu Nicolița, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
18  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Diaconu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Diaconu Vasile-Cosmin, gradaţia 3, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
17  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Deaconescu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Deaconescu Dumitru, gradaţia 1, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
16  Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Băiașu Dana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Băiașu Alexandra, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
15  Modificarea cuntumului indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
14  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Anglezu Ioana, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
13  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Rusu Gheorghița, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
12  Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Vlăduț Marieta Irina, tutore al minorului Vlăduț Andrei-Ianis, copil cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 31.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
11  Incetarea plății indemnizației de însoțitor acordată doamnei Dogaru Dafiana, adult cu handicap grav   31.01.2022 Duicu Iustin  Individual   
10  Incadrarea în muncă a doamnei Dogaru Dorina-Elena ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Dogaru Dafiana 31.01.2022 Duicu Iustin  Individual   
9  Constituirea Comisiei de recepţie a lurărilor  și serviciilor care fac obiectul contractelor de achiziție publică închieiate de Comuna Glăvile, județul Vâlcea  27.01.2022  Duicu Iustin  Individual  Descarca 
8  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna ianuarie 2022  25.01.2022  Duicu Iustin  Normativ Descarca 
7  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie   11.01.2022 Duicu Iustin  Individual   
6  Completarea Anexei nr. 1 -,,Documente şi operaţiuni supuse controlului finaciar preventiv ” la Dispoziția nr.118/31.08.2012  privind desemnarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv  06.01.2022  Duicu Iustin  Normativ  
5  Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Palaghia Ion, adult cu handicap  grav  04.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
4  Acordarea lunară a  indemnizaţiei  de  însoţitor domnului Chivu Ovidiu,  adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  04.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
3  Modificarea  cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată domnului Toșca Ion-Marian  04.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
2  Incetarea  plăţii  ajutorului social  acordat doamnei Văduva Aurica  04.01.2022  Duicu Iustin  Individual   
1  Acoperirea definitivă a deficitului  la secțiunea de dezvoltare  pe anul 2021  din excedentul bugetului local al anului precedent 04.01.2022 Duicu Iustin Normativ