Nr. proiect de dispoziție Data înregistrare proiect de dispoziție Titlul proiectului de dispozitie Data publicare Inițiator Caracter
1 04.01.2022  Acoperirea definitivă a deficitului  la secțiunea de dezvoltare  pe anul 2021  din excedentul bugetului local al anului precedent 04.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
2 04.01.2022   Incetarea  plăţii  ajutorului social  acordat doamnei Văduva Aurica  04.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
3 04.01.2022   Modificarea  cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată domnului Toșca Ion-Marian  04.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
4 04.01.2022   Acordarea lunară a  indemnizaţiei  de  însoţitor domnului Chivu Ovidiu,  adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  04.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
5 04.01.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Palaghia Ion, adult cu handicap  grav  04.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
6 06.01.2022   Completarea Anexei nr. 1 -,,Documente şi operaţiuni supuse controlului finaciar preventiv ” la Dispoziția nr.118/31.08.2012  privind desemnarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv  06.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
7  11.01.2022  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie   11.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
8 25.01.2022   Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna ianuarie 2022  25.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
9 27.01.2022   Constituirea Comisiei de recepţie a lurărilor  și serviciilor care fac obiectul contractelor de achiziție publică închieiate de Comuna Glăvile, județul Vâlcea  27.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
10 31.01.2022  Incadrarea în muncă a doamnei Dogaru Dorina-Elena ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Dogaru Dafiana 31.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
11  31.01.2022  Incetarea plății indemnizației de însoțitor acordată doamnei Dogaru Dafiana, adult cu handicap grav   31.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
12 31.01.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Vlăduț Marieta Irina, tutore al minorului Vlăduț Andrei-Ianis, copil cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
13 31.01.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Rusu Gheorghița, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
14 31.01.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Anglezu Ioana, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
15 31.01.2022   Modificarea cuntumului indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
16 31.01.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Băiașu Dana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Băiașu Alexandra, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
17 31.01.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Deaconescu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Deaconescu Dumitru, gradaţia 1, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
18 31.01.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Diaconu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Diaconu Vasile-Cosmin, gradaţia 3, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
19 31.01.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Dobrițoiu Ileana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Scrieciu Nicolița, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
20 31.01.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Lungan Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Lungan Constandin, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022  31.01.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
21  01.02.2022  Modificarea cuantumului sjutorului social acordat doamnei Purdă Lucia   01.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
22  01.02.2022  Acordarea dreptului la ajutor social domnului Tănasie Vasile Sorin   01.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
23 01.02.2022   Incetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei acordată domnului Porojnicu Marian 01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
24 01.02.2022   Stabilirea salariului de bază acordat domnului Nastalin Ion având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Nastalin Dumitru, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
25 01.02.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Popa Flori -Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Diaconu Maria, gradaţia 1, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
26 01.02.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Raicu Valentina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Jianu Elena, gradaţia 4, începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
27 01.02.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Roman Lucia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Roman Silviu, gradaţia 2 începând cu data de 1 ianuarie 2022  01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
28 01.02.2022   Stabilirea salariului de bază acordat doamnei Zugrăvescu Elvira, având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav Trușcă Valentin, gradaţia 4 începând cu data de 1 ianuarie 2022.  01.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
29 08.02.2022   Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna februarie 2022;  08.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
30 11.02.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Florica Dumitru  11.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
31 11.02.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Predescu Constantin  11.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
32 11.02.2022   Constituirea  Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei   Glăvile, județul Vâlcea  11.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
33 15.02.2022   Reorganizarea Comisiei Comunale pentru Recensământul Populației și Locuințelor la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea.  15.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
34 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar  al doamnei Bulacu Olguța, având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
35 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Sîrboiu Marin, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
36 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat doamnei Viezure Elena, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, gradaţia 5, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
37 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat doamnei Popescu Cornelia, având funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul  II, gradaţia 2,  începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
38 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat  doamnei Florica Daniela, având funcția contractuală de execuție de manager RECL (referent II) , gradaţia 5,  începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
39 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnișoarei Dobrițoiu Maria  Eleonora, având  funcția contractuală de execuție de administrator RECL, gradaţia 3, începând cu data de 1 ianuarie 2022  24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
40 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnului Amza  Petre-Nicolae, având funcţia contractuală de execuţie de guard, gradaţia 4, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
41 24.02.2022   Stabilirea salariului de bază lunar acordat domnului Petre Andrei, având funcţia contractuală de execuţie de muncitor necalificat I, gradaţia 2, începând cu data de 1 ianuarie 2022 24.02.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
42  25.02.2022  Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna martie 2022   25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
43  28.02.2022  Incetarea plății indemnizației de însoțitor acordată doamnei Vlăduț Marieta-Irina, turore al minorului |Vlăduț Andrei-Ianis, copil cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  28.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
44  01.03.2022  Aprobarea listei  locațiilor pentru autorecenzare asistată și a programului de lucru la Recensământul Populației și Locuințelor pentru comuna Glăvile, județul Vâlcea   01.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
45 03.03.2022   Acordarea dreptului la ajutor social doamnei Văduva Maria 03.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
46 03.03.2022    Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Merloi Viorel 03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
47 03.03.2022    Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Trănescu Ion 03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
48 03.03.2022    Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
49 03.03.2022    Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Petre Nicolae, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
50 03.03.2022    Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Rădulescu Margareta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
51 03.03.2022    Incetarea plății  indemnizaţiei  de  însoţitor acordată domnului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea  03.03.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
52  10.03.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Stama Virgil   10.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
53 10.03.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru domnul Mitrache Ion  10.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
54 10.03.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Cedică Maria  10.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
55 10.03.2022   Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Barcan Maria  10.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
56 10.03.2022  Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, la supliment pentru combustibili solizi sau petrolieri și la supliment pentru energie  pentru doamna Nastalin Maria  10.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
57  17.03.2022  Stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Glăvile, județul Vâlcea   17.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
58  22.03.2022  Exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Glăvile, județul Vâlcea  22.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
59 25.03.2022  Majorarea cu 10% a salariului de bază lunar acordat doamnei Popescu Cornelia, având funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul  II, gradaţia 2,   ca urmare a exercitării activității de control financiar preventiv  25.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
60  25.03.2022  Majorarea cu 10% a salariului de bază lunar acordat domnișoarei Dobrițoiu Maria Eleonora, având funcţia contractuală de execuţie deadministrator IT, gradaţia 2,   ca urmare a exercitării activității de control financiar preventiv   25.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
61 29.03.2022  Incetarea contractului individual de muncă al doamnei Lungan Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Lungan Constandin;  29.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
62  30.03.2022   Modificarea cuantumului ajutorului social;  30.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
63 30.03.2022  Incetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei acordată doamnei Crețu Mariana Ramona; 30.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
64 30.03.2022  Incetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei acordată doamnei Bărănescu Mirela; 30.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
65  31.03.2022  Constituirea Comisiei de primire fizică a bunului imobil prevăzut în Protocolul privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Olt și uat Comuna Glăvile, județul Vâlcea;  31.03.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
66 31.03.2022   Privind modificarea cuantumului  alocatiei pentru susținerea familiei; 31.03.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
67 01.04.2022   Acordarea lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Bălan Georgeta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 01.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
68 05.04.2022   Rectificarea actului de căsătorie nr. 1 din 22 ianuarie 1993, exemplarele I și II înregistrat la primăria comunei Glăvile, județul Vâlcea 05.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
69 08.04.2022   Acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile ocazionate de înmormântarea numitului Măroiu Ilie, beneficiar de ajutor social 08.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
70 08.04.2022   Desemnarea funcționarului care se va ocupa de aplicarea Legii nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole  situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001  privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri  proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului" 08.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
71 13.04.2022   Modificarea temeiului juridic invocat în preambulul Dispozițiilor primarului nr.62/30.03.2022, 63/30.03.2022 și 66/31.03.2022 13.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
72 13.04.2022    Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna aprilie 2022 13.04.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
73 13.04.2022    Incetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței ,  la suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri și  la suplimentul pentru energie  şi stabilirea debitului reprezentând  sumă plătită necuvenit cu titlul de ajutor pentru încălzirea locuinţei 13.04.2022   Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
74  20.04.2022   Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință extraordinară de îndată pe luna aprilie 2022  20.04.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
75  05.05.2022   Incetarea plății ajutorului social acordat domnului Măroiu Ilie  05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
76 05.05.2022   Acordarea dreptului la ajutor social domnului Trănescu Ion 05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
77 05.05.2022   Acordarea dreptului la ajutor social domnului Merloi Viorel 05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
78 05.05.2022   Acordarea lunară a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Scrieciu Eufemia, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea        05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
79 05.05.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Popa Gheorghe, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
80 05.05.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată doamnei Tănasie Sabina, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 05.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
81 10.05.2022   Acordarea unui ajutor  reprezentând o parte din cheltuielile ocazionate de  înmormântarea numitei Toșu Ioana, persoană din familia beneficiară de ajutor social 10.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
82 10.05.2022   Incetarea dreptului la  suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri și  la suplimentul pentru energie 10.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
83 12.05.2022   Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință extraordinară pe luna mai 2022 12.05.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
84 23.05.2022  Desemnarea împuternicitului Primarului pentru constatarea contravențiilor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare 23.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
85 25.05.2022  Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință ordinară pe luna mai 2022  25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
86 02.06.2022  Aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță  funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Glăvile, județul Vâlcea  02.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
87 02.06.2022   Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei Văduva Claudia-Ana-Maria  02.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
88 02.06.2022   Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Tofan Mihaela  02.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
89 02.06.2022   Acordarea dreptului la ajutor social domnului Olteanu Adrian  02.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
90 02.06.2022   Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Văduva Claudia-Ana-Maria  02.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
91 07.06.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Toșu Elisaveta, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
92 07.06.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Catana Ilie, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
93 07.06.2022   Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitului Toșu Constantin, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
94 07.06.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată doamnei Stama Etelca, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
95 07.06.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Vlădescu Traian, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 07.06.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
96 22.06.2022  Convocarea Consiliului Local Glăvile, județul Vâlcea în ședință ordinară pe luna iunie 2022 22.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
97  08.06.2022  Modificarea duratei contractului individual de muncă al doamnei Raicu Valentina, asistent personal al persoanei cu handicap grav Jianu Elena.  08.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
98 04.07.2022   Acordarea dreptului la ajutor social domnului Tănasie Ioan 04.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
99 04.07.2022   Modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Toșu Constantin 04.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
100 04.07.2022   Modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Văduva Maria 04.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
101 04.07.2022   Reluarea plății și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată domnului Geonea Viorel 04.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
102 06.07.2022   Incetarea  plăţii  indemnizaţiei de însoţitor acordată domnului Popa Dumitru, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 06.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
103 06.07.2022   Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată domnului Toșu Constantin 06.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
104 06.07.2022   Acordare stimulent educațional sub forma de tichete sociale pentru grădiniță 06.07.2022  Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
106 22.07.2022  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna iulie 2022 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
107 22.07.2022 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018  privind combaterea buruienii ambrozia și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin HG nr.707/2018, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
108 03.08.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată domnului Toșu Constantin 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
109 03.08.2022 Încetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei acordată doamnei Giubega Ioana – Maria 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
110 03.08.2022 Încetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei acordată  domnului Diaconescu Ilie 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
111 03.08.2022 Modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Toșu Constantin 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
112 03.08.2022 Încetarea plății ajutorului social acordat doamnei Giubega Ioana – Maria 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
113 03.08.2022 Încetarea plății ajutorului social acordat  domnului Diaconescu Ilie 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
114 03.08.2022 Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Poșircă Ana, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
115 03.08.2022 Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Ciucoiu Maria, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
116 03.08.2022 Acordarea  lunară  a  indemnizaţiei  de  însoţitor numitei Stârcea Ioana, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
117 03.08.2022 Încetarea plății indemnizaţiei  de  însoţitor acordată domnului Dafinca Ilie adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea 03.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
118 09.08.2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat doamnei Giubega Ioana-Maria 09.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
119 09.08.2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat doamnei Stârcea Ioana 09.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
120 12.08.2022 Desemnarea persoanelor responsabile la nivelul uat Comuna Glăvile să raporteze informații în platforma informatică SALT. 12.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
121 25.08.2022 Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna august 2022 25.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ
122 29.08.2022 Organizarea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea de experți cooptați pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare +execuție) «Modernizare drumuri comunale în comuna Glăvile jud. Vâlcea» 29.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
123 30.08.2022 Organizarea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea de experți cooptați pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare +execuție) «Extindere rețea de apă și canalizare în Comuna Glăvile, Județul Vâlcea» 30.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
124 30.08.2023 Încetarea contractului individual de muncă al  doamnei Dobrițoiu Maria-Eleonora având funcţia contractuală de execuţie de administrator RECL  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glăvile, ca urmare a acordului părţilor 30.08.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
125 30.08.2024 Încetarea contractului individual de muncă al  doamnei Dobrițoiu Maria-Eleonora având funcţia contractuală de execuţie de administrator RECL  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glăvile, ca urmare a acordului părţilor 30.08.2024 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
126 30.08.2025 Numirea doamnei Dobrițoiu Maria-Eleonora în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant– Compartiment Asistență Socială și Protecția Copilului în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea 30.08.2025 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
127 30.08.2026 Numirea doamnei Florica Daniela în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal– Compartiment Buget, Finanţe, Impozite și Taxe Locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea 30.08.2026 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
128 01.09.2022 Desemnarea îndrumatorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu pentru funcționarul public Dobrițoiu Maria-Eleonora  - inspector, clasa I, grad profesional debutant– Compartiment Asistență Socială și Protecția Copilului în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea 01.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
129 02.09.2022 Modificarea cunatumului ajutorului social acordat domnului Orbișor Gheorghe 02.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
130 02.09.2022 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru domnul Orbișor Gheorghe 02.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
131 02.09.2022 Acordarea lunară a indemnizației de însoțitor numitului Mitruț Ion, adult cu handicap grav din comuna Glăvile, județul Vâlcea. 02.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
132 05.09.2022 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Băiașu Dana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Băiașu Alexandra. 05.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
133 08.09.2022 Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat domnului Predescu Constantin 08.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Individual
134 22.09.2022 Convocarea Consiliului Local Glăvile în ședință ordinară pe luna septembrie 2022 22.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Normativ