Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data Adoptării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

134  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna septembrie 2022 22.09.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
121  Convocarea Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea în şedinţă ordinară pe luna august 2022 25.08.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
38  Modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glavile, judetul Valcea, in anul 2022 30.08.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
37  Incheierea unui acord de colaborare intre AVPS BANICEANA si Consiliul Local al comunei Glavile 30.08.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
36  Incheierea unui acord de colaborare intre AVPS ARTEMIS RM. VALCEA si Consiliul Local al comunei Glavile 30.08.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
34  Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 29.07.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
33  Actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Glavile 29.07.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
32  Aprobarea actualizării Strategiei Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Glăvile 27.06.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
31

 Aprobarea regulamentului  de identificare a beneficiarilor, şi  acordare a stimulentului educațional  sub formă de tichete sociale pentru grădiniță 

31.05.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
30

 Aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Glăvile, în anul școlar 2021 – 2022, semestrul II

31.05.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
29  Aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pietruire și amenajare scurgeri ape pluviale drum acces sat Jarostea, comuna Glăvile, județul Vâlcea” 31.05.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
28

 Aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastucturi inteligente la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea”

16.05.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
27

 Aprobarea cererii de finanțare, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții “Parteneriat pentru infiintare retele inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Sirineasa, Pesceana, Scundu si Glavile , cu localitatile apartinatoare acestora , judetul Valcea" în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

21.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
26

Constituirea parteneriatului pentru proiectul ”Parteneriat pentru înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu și Glăvile, cu localitățile aparținătoare acestora, județul Vâlcea"

21.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
25

 Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2022

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
24

 Modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
23  Avizarea Planului Urbanistic General, respectiv intravilan, propus pentru comuna Glăvile, județul Vâlcea 19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
22  Aprobarea Planului de pază al comunei Glăvile, județul Vâlcea  în anul 2022    19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
21

 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
20

Zonarea teritoriului comunei Glăvile în vederea determinării impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren începând cu 01.01.2023

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
19

 Utilizarea sumei de 552.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022,  pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
18

 Rectificarea bugetului local pe anul 2022;

19.04.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
17

 Aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către SC Urban SA București, sucursala Valcea

03.03.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
16  Utilizarea sumei de 492.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022,  pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 03.03.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
15

 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

03.03.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
14  Modificarea HCL nr. 41/26.10.2021 referitor la corectarea denumirii investitiei in Anexa 2.1. – Devizul general si devizele defalcate pe componenta apă și componenta canalizare și modificarea devizelor defalcate pentru investiția depusă în cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCOMUNA GLĂVILE, JUDEȚUL VÂLCEA”

 

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
13

 Insuşirea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în anul 2021

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
12

 Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în anul 2022

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
11  Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2022

 

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
10  Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
9  Utilizarea sumei de 90.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022,  pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

 

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
8  Aprobarea bugetului local pe anul 2022

 

14.02.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
7  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022    31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
6  Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Glăvile, județul Vâlcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea

 

31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
5  Aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2022 31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
4

 Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022

31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
3  Aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021  de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

 

31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
2  Aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei Glăvile 31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca
1  Aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar la finele anului 2021 31.01.2022 Duicu Iustin Normativ Descarca