Nr. Data  Funcția, prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotarare a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/Persoana  responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort Data dezbaterii in sedinta consiliului local Finalizarea procedurii
1 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar la finele anului 2021 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.1/31.01.2022.
2 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.2/31.01.2022.
3 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Compartimentul Asistență Socială și Protecția Copilului 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.3/31.01.2022.
4 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.4/31.01.2022.
5 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.5/31.01.2022.
6 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Glăvile, județul Vâlcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.6/31.01.2022.
7 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.7/31.01.2022.
8 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.8/14.02.2022
9 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre utilizarea sumei de 90.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.9/14.02.2022
10 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.10/14.02.2022
11 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.11/14.02.2022
12 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.12/14.02.2022
13 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în anul 2021 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.13/14.02.2022
14 11.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 41/26.10.2021 referitor la corectarea denumirii investitiei in Anexa 2.1. – Devizul general si devizele defalcate pe componenta apă și componenta canalizare și modificarea devizelor defalcate pentru investiția depusă în cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCOMUNA GLĂVILE, JUDEȚUL VÂLCEA” Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.14/14.02.2022
15 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 15/3.03.2022
16 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 492.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 16/3.03.2022
17 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către SC Urban SA București, sucursala Valcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Secretar general uat 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 17/3.03.2022
18 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 18/19.04.2022
19 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 552.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 19/19.04.2022
20 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind zonarea teritoriului comunei Glăvile în vederea determinării impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren începând cu 01.01.2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 20/19.04.2022
21 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 21/19.04.2022
22 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Glăvile, județul Vâlcea în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 22/19.04.2022
23 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic General, respectiv intravilan, propus pentru comuna Glăvile, județul Vâlcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 23/19.04.2022
24 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 24/19.04.2022
25 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 25/19.04.2022
26 20.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind constituirea parteneriatului pentru proiectul ”Parteneriat pentru înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu Amărăști și Glăvile, cu localitățile aparținătoare acestora, județul Vâlcea" Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1263/20.04.2022 Secretar general uat 21.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 26/21.04.2022
27 20.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții “Parteneriat pentru infiintare retele inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Sirineasa, Pesceana, Scundu Amărăști si Glavile , cu localitatile apartinatoare acestora , judetul Valcea" în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1263/20.04.2022 Secretar general uat 21.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 27/21.04.2022
28 12.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastucturi inteligente la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1424/13.05.2022 Secretar general uat 16.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 28/16.05.2022
29 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pietruire și amenajare scurgeri ape pluviale drum acces sat Jarostea, comuna Glăvile, județul Vâlcea” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 29/31.05.2022
30 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Glăvile, în anul școlar 2021 – 2022, semestrul II Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 30/31.05.2022
31 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de identificare a beneficiarilor, şi acordare a stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 31/31.05.2022
32 22.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Glăvile în perioada 2021-2027 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1698/24.06.2022 Secretar general uat 27.06.2022 Adoptat prin HCL nr. 32/27.06.2022
33 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS ARTEMIS RM.VÂLCEA și Consiliul Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Respins
34 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Adoptat prin HCL nr. 33/29.07.2022
35 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Adoptat prin HCL nr. 34/29.07.2022
36 01.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Glăvile, județul Vâlcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 35/30.08.2022
37 25.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS BĂNICEANA și Consiliul Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 37/30.08.2022
38 25.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 38/30.08.2022