Nr. Crt.

 Nume, Prenume

 Funcție

1.  Duicu Iustin  Primar
2.  Drăghici Nicolae  Viceprimar
3.  Bulacu Olguţa  Secretar general uat
4.  Viezure Elena  Compartiment agricol - Consilier
5.  Sirboiu Marin  Compartiment cadastru - Referent
6.  Popescu Cornelia  Compartiment buget, finante, impozite si taxe locale – Inspector de specialitate-contabil
7.  Florica Daniela  Reţeaua electronică a comunităţii locale – manager
8.  Dobritoiu Maria – Eleonora  Reţeaua electronică a comunităţii locale – administrator
9.  Dobrin Lavinia – Iulia  Compartiment asistenţă socială şi protecţia copilului - Asistent medical comunitar
10.  Amza Petre – Nicolae  Compartiment administrativ – gospodaresc – Guard
11.  Petre Andrei  Compartiment administrativ – gospodaresc - Muncitor