Nr.

Crt.

Nume, Prenume Funcție
1. Duicu Iustin Primar
2. Croitoru Ion Viceprimar
3. Călin Olguţa Secretar
4. Viezure Elena Compartiment agricol - Consilier
5. Sirboiu Marin Compartiment cadastru - Referent
6. Popescu Cornelia Compartiment buget, finante, impozite si taxe locale – Inspector de specialitate-contabil
7. Florica Daniela Reţeaua electronică a comunităţii locale – manager
8. Dobritoiu Maria – Eleonora
Reţeaua electronică a comunităţii locale – administrator
9. Catana Maria Cultură - Bibliotecar
10. Dobrin Lavinia – Iulia Compartiment asistenţă socială şi protecţia copilului - Asistent medical comunitar
11. Amza Petre – Nicolae Compartiment administrativ – gospodaresc – Guard
12. Petre Andrei Compartiment administrativ – gospodaresc - Muncitor